top of page

FAQ

Zde je prostor pro vaše dotazy a moje odpovědi týkající se mindfulness, osobního rozvoje, kurzů atp.


Co je to mindfuness?  „ Mindfulness (všímavost) znamená věnovat pozornost určitým způsobem: záměrně, v přítomném okamžiku a bez posuzování. “ Jon Kabat-Zinn

Co je to mindfulness? Na mindfulness lze pohlížet jako na soubor technik (pozorování mysli, dechu, těla, rozvíjení laskavosti k sobě a druhým atd.). Tyto techniky se běžně vyučují v osmy týdenním kurzu. První mindfulness kurz tohoto formátu vedl na konci 70 let v Americe Jon Kabat-Zinn.

Co je to mindfulness? Všímavost, tedy schopnost být si plně vědom, bez posuzování toho co se děje máme všichni. Tato schopnost se nejspíše objeví v momentě, kdy nejsme ničím ohrožováni a jsme uvolnění. Příkladem může být druhá polovina příjemné dovolené, kdy jste si podvečer vyrazili do města: kráčíte po chodníku vnímáte příjemné teplo sálající z okolních domů do zvuku projíždějících aut se mísí hovory kolemjdoucích, cítíte vůni kávy z blízké kavárny. Nikam nespěcháte, necháte se vést a jste právě teď a právě tady.

bottom of page