top of page

Strorno podmínky

V případě, že Zájemce uhradil plnou cenu kurzu, je oprávněn zrušit Objednávku e-mailem zaslaným na adresu max@maxfraenkl.cz, a to i bez udání důvodu. Zrušením Objednávky Poskytovateli zaniká povinnost poskytnout Zájemci příslušný kurz a Poskytovateli vzniká povinnost vrátit Zájemci uhrazené prostředky, popř. jejich část dle následujících kritérií:

1. v případě zrušení Objednávky nejpozději 14 dní před zahájením Kurzu nebo Terapie se vrací uhrazená částka až do výše ceny Kurzu.

 

 

2. V případě zrušení Objednávky méně než 13 dní před zahájením Kurzu, ale dříve než 5 dní před jejich zahájením, je účtován storno poplatek ve výši 50% ceny Kurzu.

3. v případě zrušení Objednávky méně než 5 dní před zahájením Kurzu, ale dříve než 1 den před zahájením Kurzu či Terapie, je účtován storno poplatek ve výši 80% ceny.

 

4. případě zrušení Objednávky v den zahájení Kurzu se uhrazená částka nevrací.

 

5. v případě kurzu může Zájemce přenechat místo jiné osobě, která využije jím zaplacenou službu.

 

6. V případě zrušení kurzu ze strany lektora má účastník nárok na vrácení celé jím uhrazené částky, příp. částky odpovídající rozsahu zrušení.

 

Uchovávání poskytnutých osobních údajů a jejich využívání

 

Poskytnuté osobní údaje jako je jméno, e-mailová adresa a telefon jsou uchovávány tak, aby nedošlo k jejich zneužití. Jsou uchovávány na dobu neurčitou a jsou využívány zejména k zajištění možnosti přihlašování na akce, sdělování informací souvisejících s kurzy, na které se subjekt údajů přihlásil, a ke sdělování informací o plánovaných akcích. Z odběru informací o plánovaných akcích se lze kdykoliv odhlásit mailem na adresu max@maxfraenkl.cz.

bottom of page